Prof. Irina SMIRNOVA Vice-PresidentHAMBURG – HARBURG UNIVERSITY GERMANY